zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu.
Działając od 2000 roku zdobyliśmy zaufanie menadżerów i pracowników licznych polskich przedsiębiorstw. Od początku istnienia przeszkoliliśmy ponad 55 000 osób.

MISJA

Inspirujemy do działania!

WIZJA

Dzięki naszym usługom zwiększamy możliwości osiągania sukcesów oraz realizowania celów zawodowych i życiowych naszych klientów.

WARTOŚCI

Motywujemy do działania - dostarczamy narzędzi do skutecznej pracy. Podczas szkoleń uczestnicy przy pomocy trenera wypracowują nowe metody działań automotywacyjnych, które mogą natychmiast zastosować w praktyce.

Działamy z pasją — dbamy o ciekawą, inspirującą formę szkoleń. Uczestnicy doskonalą nowe umiejętności szybciej i łatwiej biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu zadań, dyskusjach, odgrywaniu ról czy też rejestrowanych na video symulacjach.

Lubimy ludzi i staramy się ich zrozumieć — każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie. Dostosowujemy programy szkoleń do potrzeb firmy i zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Doświadczeni trenerzy praktycy - kompetentnie prowadzone szkolenia pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Prowadzone szkolenia są wysoko oceniane przez uczestników. Tematyka naszych szkoleń skupia się wokół umiejętności handlowych, menadżerskich, rozwoju osobistego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku – stale udoskonalamy naszą ofertę. 

Nasze szkolenia

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE („szyte na miarę”) - są odpowiedzią na zapotrzebowanie klienta, są ściśle dostosowane do rodzaju działalności i oczekiwań zamawiającego. Dodatkową wartością jest budowanie wzajemnych relacji oraz zwiększanie wydajności pracy uczestników szkoleń jako zespołu.

SZKOLENIA OTWARTE  - spotykają się na nich przedstawiciele różnych firm z całego kraju, co stwarza okazję do wymiany doświadczeń i zapoznania się ze specyfiką pracy osób na podobnych stanowiskach.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA MENEDŻERÓW – w ramach współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie  prowadzimy studia podyplomowe MENEDŻER XXI WIEKU. Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnicy studiów otrzymują przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, znają najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu. 

STUDIA PODYPLOMOWE „TRENER BIZNESU”– realizowane we współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii oraz Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć zawód trenera biznesu, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prowadzenia szkoleń w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń z zakresu komunikacji i współpracy w zespole, psychologii sprzedaży i negocjacji oraz radzenia sobie z emocjami i stresem. 

COACHING INDYWIDUALNY  - pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom przyspieszać tempo rozwoju, zwiększać efektywność działań, skuteczniej osiągać założone cele oraz podejmować trafniejsze decyzje. Aby zapisać się na sesje coachingowe - prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy - umówimy się na spotkanie wstępne w celu poznania potrzeb i zaplanowania zakresu coachingu.

Dodatkowo istnieje możliwość współpracy z naszymi specjalistami w zakresie:

 • Doradztwa personalnego (pomoc w wyborze najbardziej kompetentnych osób na dane stanowisko poprzez zastosowanie metod profesjonalnej rekrutacji – m.in. Assessment Centre, testy psychologiczne).
 • Oceny kompetencji kadry menedżerskiej.
 • Tworzenia i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników.
 • Badania klimatu w przedsiębiorstwach (kompleksowa ocena sytuacji firmy w celu dostosowania strategii szkoleniowej oraz wdrażania innych rozwiązań, aby zwiększyć efektywność funkcjonowania firmy na rynku).

ETAPY REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Szkolenia realizowane przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby proponowane usługi związane były ściśle ze specyfiką i profilem działalności zamawiającego - co skutecznie zwiększa ich efektywność.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ ODBYWA SIĘ WG NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW 

ETAP I – PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

 • wstępne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i oczekiwań Klienta (grupa docelowa, oczekiwane rezultaty),
 • poznanie profilu i specyfiki działalności zamawiającego,  
 • określenie celów szkolenia i dobór odpowiednich metod do ich realizacji,
 • przesłanie wstępnej oferty zawierającej zakres tematyczny szkolenia, stosowane metody szkoleniowe, wstępny harmonogram, proponowane metody ewaluacji szkolenia, warunki cenowe, inne informacje organizacyjne (proponowany termin, miejsce).

Po zaakceptowaniu wstępnych warunków zawartych w ofercie następuje podpisanie zamówienia.

ETAP II – BADANIE I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

 • diagnoza kluczowych problemów Klienta w kontekście realizowanej usługi szkoleniowej, 
 • indywidualne konsultacje z osobą odpowiedzialną za realizację szkolenia ze strony Klienta,
 • doprecyzowanie celów i programu szkolenia,
 • dobór narzędzi badających efektywność szkolenia. 

ETAP III – PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH  

 • opracowanie materiałów i ćwiczeń szkoleniowych zgodnych z tematyką szkolenia, 
 • przygotowanie innych dokumentów związanych z realizacją szkolenia (ankiety oceny szkolenia, testy, listy obecności, plan szkolenia).

ETAP IV – PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA 

 • prowadzenie zajęć w formie warsztatowej, aktywizującej grupę do udziału w zajęciach. Podczas treningów uczestnicy rozwijają wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności, uczą się zachowań i postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu,
 • przeprowadzenie ankiet do oceny realizacji efektów szkolenia.

ETAP V – OCENA SZKOLENIA I OPIEKA POSZKOLENIOWA 

 • analiza wniosków z przeprowadzonego badania efektywności szkolenia,
 • przygotowanie raportu ewaluacyjnego i przesłanie do klienta,
 • udostępnienie bazy wiedzy, w celu wspierania procesu uczenia się i dalszego samokształcenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kontaktu – szczegółową ofertę przygotujemy na Państwa indywidualne zapytanie.

Wybór Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu to gwarancja świadczonych usług na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe i wieloletnie doświadczenia.

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE:

 MAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ

Współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Steven Giligan oraz Joseph O’Conor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. 

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć. Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Kierownik merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” oraz „Trener Biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP3 Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

CEZARY FRYSZKIEWICZ

Współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku”  oraz „Trener Biznesu" realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak mogą spełniać swoje.

CERTYFIKATY, AKREDYTACJE

Od dnia 6 października 2014r. posiadamy ZNAK JAKOŚCI Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES), który co 3 lata w wyniku audytu jest odnawiany i jest dla nas gwarancją prowadzenia szkoleń i usług coachingowych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. 

Należymy do grona firm, które spełniają najwyższe standardy w zakresie świadczenia usług edukacyjno – szkoleniowych.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Od czerwca 2008 roku jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!