zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu

1. WSTĘP

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem sklep.eipb.pl, i został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.)

1.2. Właścicielem sklepu internetowego sklep.eipb.pl jest Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Sp.j. z siedzibą przy ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin, numer NIP: 712-26-87-941, REGON: 432297072, zwany dalej Sprzedającym.

1.3. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: biuro@eipb.pl

b. telefonicznie: + 48 81 532 21 76

c. pisemnie na adres: Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Sp.j., ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

2. SŁOWNICZEK POJĘĆ

2.1. Sklep – firma Europejski Instytut Psychologii Biznesu prowadząca platformę sprzedaży Towarów, na zasadach określonych w Regulaminie, działającą pod adresem sklep.eipb.pl

2.2. Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep.

2.3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zamówienia.

2.4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2.5. Konto – konto założone przez klienta w sklepie - login (adres e-mail) oraz wybrane przez niego hasło umożliwiające dokonywanie zamówień.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów, a także zasady korzystania ze Sklepu

3.2. Cena produktu określona jest w opisie produktu.

3.3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.4. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

3.5. Treści prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.6. Dostawa Towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób.

3.7. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać firmę przedsiębiorcy, jego adres oraz numer NIP.

4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

4.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji oraz zawarcia umowy sprzedaży:

a. imię i nazwisko,

b. adres poczty elektronicznej,

c. adres, który ma znaleźć się na fakturze VAT (w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą - adres firmy),

d. adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres powyżej,

e. telefon kontaktowy,

f. numer NIP i nazwa firmy w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

4.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany pkt. 1.2. Regulaminu.

4.5. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedający uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

5.1. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową narzędzi edukacyjnych, sprzedaż szkoleń online oraz coachingów online. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5.2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien założyć Konto w Sklepie. Założenie Konta możliwe jest przed dokonaniem wyboru Towarów, które Klient zamierza kupić, a także po wybraniu tych Towarów, a przed złożeniem zamówienia.

5.3. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dostępnych na stronie sklep.eipb.pl

5.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5.5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianych Towarów i skorzystać z opcji dodania ich do koszyka. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

5.6. W celu finalizacji zakupu należy przejść do koszyka i skorzystać z opcji Przejdź do kasy. W następnych krokach należy dokonać wyboru adresu dostawy, sposobu dostawy a także sposobu płatności. Klient każdorazowo jest informowany o kosztach wybranej formy płatności i dostawy. Ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia i zawarcia umowy ze Sprzedającym Klient dokonuje klikając przycisk: Potwierdzam zamówienie.

5.7. W przypadku wyboru płatności Przelewy24 Klient jest przekierowywany na stronę płatności. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto kliknięcie przycisku Potwierdzam zamówienie kończy proces składania zamówienia.

5.8. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.

5.9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych e-mail z informacją zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W razie nieotrzymania w tym terminie informacji zwrotnej, Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eipb.pl lub też telefonicznie pod numer 81 532 21 76.

5.10. Czas realizacji zamówienia każdorazowo uzależniony jest od dostępności określonego rodzaju Towaru w sklepie internetowym. Przy każdym Towarze umieszczana jest informacja o jego dostępności.

5.11. Termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki), liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Klienta do dnia powierzenia przez Sprzedającego zamówionego Towaru przewoźnikowi odpowiedzialnemu za realizację dostawy.

5.12. W każdym przypadku braku dostępności zamówionego Towaru lub jego części Sprzedający powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub też telefonicznie na wskazany numer telefonu Klienta.

5.13. SZKOLENIA ONLINE/COACHING ONLINE

5.13.1 Warunkiem udziału w szkoleniu online/coachingu online jest dokonanie przedpłaty w pełnej wysokości (za pośrednictwem Przelewy24 lub bezpośrednio na konto Sprzedającego).

5.13.2 Faktura za szkolenie online/coaching online przesyłana jest drogą e-mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od realizacji zamówienia.

5.13.3 Sprzedający skontaktuje się z Klientem (telefonicznie bądź drogą e-mailową, najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż 2 dni robocze od daty zamówienia) w celu ustalenia terminu wybranej formy wsparcia online. Istnieje możliwość ustalenia terminu szkolenia online/coachingu online z Klientem przed dokonaniem przez niego wpłaty.

5.13.4 W przypadku braku możliwości ustalenia dogodnego dla obu stron terminu szkolenia online/coachingu online w ciągu 30 dni od daty zamówienia – Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy.

5.13.5 Po dokonaniu opłaty i jej zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego oraz ustaleniu terminu, Klient otrzymuje link do szkolenia online/coachingu online.

5.13.6 W trakcie szkolenia online Klient otrzymuje komplet niezbędnych materiałów i ćwiczeń szkoleniowych do wykorzystania podczas trwania zajęć i do utrwalenia w dowolnym czasie po ich zakończeniu.

5.13.7 Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe udostępnione podczas szkolenia online/coachingu online podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

5.13.8 Po zakończeniu indywidualnego szkolenia online Klient otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

6. DOSTAWA

6.1. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy.

6.2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przelewem na konto bankowe lub przez płatności Przelewy24 dostawa towaru jest realizowana po wpływie należności na rachunek Sklepu, przez co rozumie się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

6.3. Dostawa zakupionych Towarów realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy InPost – dostawa do paczkomatu lub na wskazany przez Klienta adres (przesyłka kurierska). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji Zamówienia w przypadku podania przez Klienta niewłaściwego lub niekompletnego adresu dostawy.

7. PŁATNOŚCI

7.1. Zapłata za zakupiony u Sprzedającego Towar może nastąpić w sposób wybrany przez Klienta spośród następujących możliwości:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o/Lublin 74 1600 1101 0003 0506 7608 7001

b. przy wykorzystaniu usługi Przelewy24.

8. REKLAMACJE

8.1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Klientowi Towaru bez wad.

8.2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionego Towaru z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

8.3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną (Konsument), który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady Towaru są określone w ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks cywilny.

8.4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.5. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji dotyczącej szkoleń/coachingów online Klientowi przysługuje częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi szkoleniowej/coachingowej,

8.6.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

8.7. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek: niewłaściwego przechowywania produktów, użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, naturalnego zużycia produktów.

8.8. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, korzystając ze wzoru Formularza Reklamacji będącego załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to prawa Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, zawierającego niezbędne informacje do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego:

a. określenie reklamowanego Towaru, nazwa Towaru

b. określenie stwierdzonych wad,

c. żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

8.9. Wszelkie reklamacje związane z zakupionym u Sprzedawcy Towarem należy przesłać w formie pisemnej na adres: Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Sp.J., ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

8.10. Sprzedający gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

8.11. Jeśli jest to niezbędne dla oceny wady Towaru należy go również dostarczyć na adres Sprzedającego. O konieczności dostarczenia Towaru Sprzedający informuje indywidualnie Klienta, z którym dodatkowo ustala termin i warunki odbioru Towaru. 

8.12. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres Klienta, numer telefonu kontaktowego,  udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie poprzez dołączenie faktury potwierdzającej zakup Towaru, wskazanie przyczyny reklamacji, a także w miarę możliwości numer zamówienia.

8.13. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.

9.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi.

9.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

9.4. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru Formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

9.5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@eipb.pl lub drogą pocztową na adres siedziby firmy. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres siedziby firmy. 

9.6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9.7. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9.9. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem środków do chwili otrzymania od Klienta Towaru, od zakupu którego Klient odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja postanowień Regulaminu.

10.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich udostępnienia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego Regulaminu.

10.3. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2020 r.

10.4. Sprzedający i Klient dołożą wszelkich starań do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle dokonanych wzajemnie transakcji na drodze polubownej.

Załącznik nr 1 -  ZOBACZ 

Załącznik nr 2 -  ZOBACZ